Φωνόγραφος  
ηχογραφήσεις - παραγωγές

Φωνόγραφος 
ηχογραφήσεις-παραγωγές

Υπηρεσίες

 • Πολυκάναλες ηχογραφήσεις
 • Εξωτερικές ηχογραφήσεις 
 • Επεξεργασία-μίξη ήχου
 • Mastering
 • Ψηφιοποιήσεις και επεξεργασία παλαιών δίσκων βινιλίου, ταινιών και κασσετών σε CD, MP3
 • Αποθορυβοποιήσεις 
 • Μετατροπές αναλογικών βιντεοκασσετών σε DVD
 • Μουσική για θέατρο και κινηματογράφο
 • Διαφημιστικό ραδιοφωνικά σποτ-jingles, Εκφωνήσεις
 • Μουσικές παραγωγές CD και DVD
 • Πρόβες μουσικών, χώρος μελέτης συνθετών και ενορχηστρωτών, δυνατότητα βιντεοσκόπησης πρόβας